Somatic Stress Release Klass

Tema: Trygghet i vila

Att våga ta pauser och tillåta oss att vila och återhämta oss kan vara svårt. Låt oss vara ärliga, i ett samhälle som lovprisar prestation, hårt arbete, att klara allt själv där många av oss också får höra att ta pauser eller vila är inte är produktivt eller ett tecken på lathet lär oss att förknippa vår vila med hot i nervsystemet. Kronisk stress eller obearbetade känslor, händelser och trauman gör att kroppen upplever att sakta ner och vila eller sova som något som inte är tryggt och säkert och gör därför allt för att dra upp och igång dig igen. Kanske har du upplevt detta när du lägger dig ner på kvällen för att sova? Hjärnan börjar direkt att gå på högvarv eller när du ska koppla av på soffan så hoppar du snabbt upp igen för att fixa en sak eller går direkt över till att scrolla på mobilen etc Har vi dessutom vuxit upp i en hotfull miljö, eller upplevt saker som överfall, missbruk eller någon form av chock kan göra att vårt system håller oss kvar i ett hotläge. I den här återhämtande klassen ska vi utforska sätt att komma ner i varv och vila tryggt och säkert. Teknikerna som du lär dig kan du återkomma till gång på gång.

Mer om klassen

Vi utforskar olika somatiska verktyg, terapeutiska tekniker och nervsystemsreglering med ursprung från Somatic Experiencing, Somatic Trauma Therapy, Somatic stress release™, Somatic parts work mm. Klassen kan vara i stillhet, sittande, liggandes eller i rörelse.

Upplev trygghet, lugn och tillfredsställelse
Reglera ditt nervsystem till en hälsosam nivå
Rör och släpp stagnerad energi och känslor från kroppen

Omfattning & Tillgång

Klassens längd: 90 min
Tillgång: Du har tillgång till klassen 90 dagar ifrån ditt köp

Somatic Stress Release Klassen är utformad att:

1.

Hjälpa ditt nervsystem tillbaka till en hälsosam reglering så att du kan uppleva ett ökat lugn, trygghet och mer motståndskraft.


2.

Börja närma dig trauma och obalanser i kroppen3.

Släppa stagnerad överlevnadsenergi (fight/flight/freeze) från ditt nervsystem så att du kan börja släppa på symtom såsom ångest, stress och utbrändhet mm

FÖRBEREDELSER

UTRYMME

Välj en plats där du får vara ostörd, du känner dig trygg att utforska dig själv och det finns möjlighet att röra dig i spacet

ATT HA NÄRA TILL HANDS

En kopp te eller vatten.
 Ett bolster, kuddar, filtar etc så du kan göra det bekvämt för dig
Ett block och en penna om du gillar att skriva ner dina reflektioner

ATT HA PÅ SIG

Sköna, mjuka kläder som du både kan ligga, sitta och röra dig fritt 

269 SEK

Tillgång i 90 dagar

Hej, det är jag som är Amanda

Jag är en traumatränad MindBody Terapeut och har de senaste fem åren arbetat med att guida personer i deras läkning ifrån stress, utmattning och trauman i min privata praktik. Jag har genomfört över 900 timmars utbildning inom tekniker som IFS, Somatic Experiencing, Somatic Trauma Therapy, Somatic Stress Release, Poly Vagal Teorin, Focusing, EmbodiedFlow Yoga etc .

Jag är också en helt vanlig människa som har upplevt komplext trauma, trauma under min uppväxt, kronisk stress och andra kroniska besvär samt helt naturligt återhämtat mig ifrån en djup utmattningsdepression. Som din kursledare och hållare av detta program bär jag en empati och förståelse för hur det känns att sitta fast i cykler av smärta och utmattning som känns omöjliga att bryta.

Genom min egna läkeresa har jag upptäckt att det är möjligt att uppleva förändring på en djup nivå av nervsystemet och att kultivera en helt ny relation med vår kropp och världen runt omkring oss.

Genom att lära mig förstå hur min kropp kommunicerar och att symtom är meddelanden ifrån min kropp som jag behöver agera på började jag uppleva en helt ny typ av läkning. Genom att dedikerat spendera mer tid i min kropp snarare än att göra saker för att fixa mig själv började en transformation att ske.

Utifrån detta har jag tagit fram det här programmet, för att kunna dela de här verktygen med dig. Genom att fördjupa din förståelse för de underliggande orsakerna till ditt mående på en nervsystemsnivå, bygga motståndskraft & trygghet i kroppen och att identifiera störningar i din stressresponscykel kan du skapa en förändring som håller över tid så att du en gång för alla kan bli fri ifrån symtom av stress, utmattning och trauma och leva ditt liv i mer lätthet och flöde.