Somatic Stress release klass Containment

Klassens tema

Stärk din förmåga att vara med dig själv, dina känslor och det som skaver. Vi kommer att utforska och lära oss verktyg som du kan använda för en ökad motståndskraft när livet eller dina känslor känns överväldigande och svåra.

Mer om klassen

Vi utforskar olika somatiska verktyg, terapeutiska tekniker och nervsystemsreglering med ursprung från Somatic Experiencing, Somatic Trauma Therapy, Somatic stress release™, Somatic parts work mm. Klassen kan vara i stillhet, sittande, liggandes eller i rörelse.  


Upplev trygghet, lugn och tillfredsställelse
Reglera ditt nervsystem till en hälsosam nivå
Rör och släpp stagnerad energi och känslor från kroppen


Omfattning & Tillgång

Klassens längd: 70 min
Tillgång: Du har tillgång till klassen 90 dagar ifrån ditt köp

Somatic stress release klassen är utformad att:

1.

Hjälpa ditt nervsystem tillbaka till en hälsosam reglering så att du kan uppleva ett ökat lugn, trygghet och mer motståndskraft.

2.

Börja närma dig trauma och obalanser i kroppen

3.

Släppa stagnerad överlevnadsenergi (fight/flight/freeze) från ditt nervsystem så att du kan börja släppa på symtom såsom ångest, stress och utbrändhet mm

FÖRBEREDELSER

UTRYMME

Välj en plats där du får vara ostörd, du känner dig trygg att utforska dig själv och det finns möjlighet att röra dig i spacet

ATT HA NÄRA TILL HANDS

En kopp te eller vatten.
 Ett bolster, kuddar, filtar etc så du kan göra det bekvämt för dig
Ett block och en penna om du gillar att skriva ner dina reflektioner

ATT HA PÅ SIG

Sköna, mjuka kläder som du både kan ligga, sitta och röra dig fritt 

Hej, det är jag som är Amanda

Holistisk stress & traumaterapeut

Under många år levde jag ett stressfullt liv fullt av prestation och överarbete som projektledare inom reklambranschen. Efter att på ett naturligt sätt ha återhämtat mig från en djup utmattningsdepression valde jag att studera till MindBody terapeut med inriktning mot trauma och stress. Jag erbjuder enskilda sessioner och mitt signaturprogram “Stress release Journey” har hjälpt över 100 personer i återhämtningsprocessen ifrån stress, utmattning och trauma.

INVESTERING

Somatic Stress Release klass

269 SEK

  • Tillgång i 90 dagar

KÖP