Välkommen på en djupt läkande resa som tar dig från en känsla av överlevnad till att uppleva frihet i kropp och sinne

Somatic Stress Release Journey är ett holistisk program som ger dig verktyg att möta stress på ett helt nytt sätt. Öka din motståndskraft, bryt ohälsosamma mönster och upplev en djupare trygghet inom dig själv.

Hållbart, långsiktigt och från grunden

Anmälan för programstarten den 13 maj är nu stängd 

Du kan sätta upp dig på VIP-listan inför nästa programstart till hösten. När du skriver upp dig på VIP-listan är du först att få reda på när programmet startar och får ta del av en fin bonus / Amanda

I have read and agree to the terms & conditions.

Återställ och optimera din naturliga förmåga att fullfölja din biologiska stressrespons så att du kan leva ditt liv i lätthet och flöde

Upplever du att din toleransnivå för stress är låg, att du har svårt att vara närvarande och ofta känner dig spänd, trött och orkeslös? Har du testat det mesta för att minska ditt stresspåslag, öka din balans och energi men aldrig hittat något som håller över tid. Hamnar du lätt i ett överpresterande eller procrastinerande och har svårt att prioritera dig själv, dina behov och veta var dina gränser går?

Det kan kännas lockade att leta efter den där quick fixen på ditt mående. Likväl kan det kännas enklare att fortsätta trycka ner, trycka undan eller bara köra på och inte känna efter så himla mycket hela tiden. Visst kan det fungera ett tag. Men kanske har du kommit till den punkt där kroppen börjat skrika så högt att det är ohållbart att ignorera kroppens signaler?

Tänk om det fanns ett annat sätt där du kunde börja förstå dig själv, dina reaktioner och orsaken till de symtomen som du upplever. Ett sätt där du stegvis och medvetet kunde göra små, men kraftfulla förändringar som faktiskt håller över tid och skiftar sättet du ser på dig själv och den stress du upplever. Ett liv som kunde ge dig energi stället för dränera?

Föreställ dig att du istället för att lägga locket på och fortsätta att bära runt på mängder av oprocessad stressenergi som gör dig orkeslös, stresskänslig och ger spänning och värk i kroppen börjar bearbeta och släppa stressen ur systemet så att du kan få uppleva den där närvaron, klarheten och energin som jag vet att du längtar efter.

Vill du göra en hållbar förändring, bli fri ifrån dina symtom och äntligen få leva livet levandes kan Somatic Stress Release Journey ta dig dit.

Tänk om du kunde få uppleva

Ett inre lugn, harmoni och närvaro i din kropp och med din omgivning

En paus mellan att du blir triggad till din respons, att gå från att vara en reaktion till välja din reaktion i större utsträckning

Förståelse för dina beteendemönster av att döva/undvika och hitta nya strategier och hälsosamma resurser

Minskad stresskänslighet, värk och spänning och istället uppleva mer motståndskraft och livsenergi

En större förståelse för hur din uppväxt, trauman och kultur påverkar ditt nervsystem, dina responser, strategier och verktyg att bearbeta det

En ökad förståelse för dina behov, dina gränser och förmåga att vara med dig själv i både det som är härligt men också det som är svårt

Frida Pettersson

Den här programmet ger hopp! Amanda förklarar grundligt varför vi hamnar i en utmattning eller i andra stressrelaterade problem. Jag har fått en helt ny syn på och förståelse för varför man hamnar där. Men det bästa av allt, jag har också fått en förklaring på vad jag ska göra för att må bättre. Jag känner att jag också har fått med mig det jag behöver för att på egen hand gå vidare och fortsätta bygga trygghet i kroppen. Och det är just trygghet som min kropp har saknat under dessa år med ohälsosam stress. Amanda har fått mig att inse att det går att må bra igen, men det är ingen annan som kan göra oss friska utan det är vi själva som behöver börja ta hand om oss och stötta våra kroppar med trygghet och kärlek!

Låt mig presentera ...

Somatic Stress Release Journey är ett 8 veckors program som hjälper dig att skapa balans i vardagen genom att du stegvis fördjupar kontakten med dig själv och din kropp, lär dig förstå dina signaler och att agera på dem. Genom en ökad närvaro i din kropp och ett hälsosammare nervsystem ökar du din toleransnivå mot stress och får mer livsenergi. Programmet ger dig verktyg att möta stress på ett helt nytt sätt och bryta dina ohälsosamma strategier och stressreaktioner. Med min välbeprövade Somatic Stress Release Metod lägger du grunden för en hållbar förändring och ett liv fritt från symtom av kronisk stress och ett oreglerat nervsystem.


Somatic Stress Release Metoden

En välbeprövad och trygg process som tagit hundratals kvinnor och några män till en plats av ökat välbefinnade, närvaro och hållbarhet.

Hur vet jag om programmet passar mig?

Om någon av de följande situationerna känns familjära kan Somatic Stress Release Journey hjälpa dig att nå drömmen om ett liv där du är supportad, utrustad med verktyg/ tekniker och en har tydlig struktur för hur du ska bemöta stressens inverkan på ditt välbefinnande. 

Du vill ha verktyg att sänka din stressnivå

Du lider av en nästintill konstant hög stressnivå. Kanske är du utmattad eller är där och nosar. Kanske har du en utmattning i bagaget som du på pappret återhämtat dig ifrån men du känner dig inte som förut. Du har hög känslighet mot stress och dras snabbt upp i en stressrespons som som är svår att bryta. Du har provat många olika saker men inte hittat något som håller över tid. Kanske har du också märkt att meditation och lugna andetag inte hjälper hela vägen och du vet att du behöver andra mer effektfulla verktyg för att komma ut ditt överlevnadsläge i nervsystemet och hitta in i ditt ´thriving mood´.

Du längtar efter ett liv som känns härligt och lustdrivet och inte som en lång att-göra-lista

Det känns som att du trampar vatten för att få ihop vardagen. Din energinivå är oftast låg och vardagen känns som ett långt kämpande som startar om varje morgon. Kanske känner du dig som en skugga av ditt forna jag. Du upplever ofta en tröghet och en trötthet som ingen sömn råder bot på. Du vet att du behöver göra något men kan inte hitta inspirationen och motivationen att "ta tag" i din situation. Du vill en gång för alla komma ur känslan av att kämpa motströms och hitta in i den där lättheten och flödet som du drömt om i flera år men du vet inte var du ska börja eller hur du ska kunna prioritera ditt egna välmående.

Du vill hitta ett nytt sätt att leva som inte går ut på att överleva

Du har provat andra kurser och läst flera självhjälpsböcker men har inte lyckats få resultatet som du önskar. Du önskade att det fanns en tydlig och beprövad metod som du visste skulle fungera för dig. En metod som hjälpte dig att både sänka din stressnivå och bli mer närvarande i din kropp men också kunde skifta ditt sätt att leva så att du inte samlar på dig ny stress. Helst av allt skulle du vilja ha någon som höll dig ansvarig och ledde dig igenom processen. 

Såhär upplevde Jennie programmet

Jennie är en tidigare deltagare i Somatic Stress Release Journey. Hör henne berätta om sin upplevelse av programmet

Möt Amanda
Holistisk Stress- & Traumaterapuet

Jag är en traumatränad MindBody Terapeut och har de senaste fem åren arbetat med att guida personer i deras läkning ifrån stress, utmattning och trauman i min privata praktik. Jag har genomfört över 900 timmars utbildning inom tekniker som IFS, Somatic Experiencing, Somatic Trauma Therapy, Somatic Stress Release, Poly Vagal Teorin, Focusing, EmbodiedFlow Yoga etc .

Jag är också en helt vanlig människa som har upplevt komplext trauma, trauma under min uppväxt, kronisk stress och andra kroniska besvär samt helt naturligt återhämtat mig ifrån en djup utmattningsdepression. Som din terapeut och hållare av detta program bär jag en empati och förståelse för hur det känns att sitta fast i cykler av smärta och utmattning som känns omöjliga att bryta.

Somatic Stress Release Journey erbjuder en kombination av det som jag själv eftersökte under min egna läkeresa och vad jag sedan lärde mig var väsentligt för att kunna läka. Utifrån många timmars studier, forskning och arbete med klienter har jag utvecklat min SSRJ Metod som ligger till grund för det här programmet.

För att läka och återhämta sig från stress, trauma och utmattning kräver ett helhetsperspektiv och en integration vilket är precis vad det här programmet erbjuder. Detta programmet är resultatet av allt det där som jag med ljus och lykta sökte efter när jag var utmattad. I programmet går vi går till roten av problemet istället för att behandla olika symtom och ökar trygghet och motståndskraften att kunna leva ett näringsrikt liv trots att livet kan vara stressigt och verktygen att möta stress för vad det verkligen är, vår kropps biologiska process av anpassning.

Terapeutiska approacher som bortser från kroppen och huvudsakligen  fokuserar på dina tankar kommer konsekvent vara väldigt begränsade.

Du kan inte tänka dig ur din stress så genom det holistiska & somatiska perspektivet skiljer sig detta program från andra.

Holistisk och omfattande helhetsperspektiv: Programmet erbjuder ett holistiskt och omfattande tillvägagångssätt för återhämtning, som tar itu med de underliggande orsakerna till kronisk stress och symtom på utmattning samtidigt som det ger dig verktyg för långsiktigt välbefinnande. Programmet kombinerar teoretisk kunskap med praktiska övningar och tid för reflektion för att du ska kunna genomföra omedelbara förändringar i ditt liv. 

Bearbeta ofullständiga stressresponser: Genom att utforska sambandet mellan tidigare stress- och traumaresponser och ditt nuvarande välbefinnande hjälper programmet dig att komma i kontakt med lagrad stress och traumaenergi så att du kan börja uppleva en större känsla av lätthet och frihet. Det hjälper dig att bryta negativa mönster och strategier som begränsar ditt liv.  

Lär dig förstå din kropps signaler och agera på dem: Genom programmet får du förståelse för hur din kropp kommunicerar med dig och vilka signaler den ger dig när den är i obalans. Du lär dig att lyssna på dessa signaler och agera på dem för att främja återhämtning och välbefinnande och undvika att hamna i en utmattning eller bli utmattad igen.

Öka din motståndskraft och inre frid: Programmet är utformat så att du gradvis ökar din motståndskraft vilket gör dig mindre känslig för stress och stimuli. Du lär dig att släppa på stress och oro och utveckla tillit och acceptans till dig själv och livets process.

Över 150 personer med skilda bakgrunder, åldrar och symtom på stress och utmattning har genomgått Stress Release Journey och många av dem med livsomvälvande resultat. 96 % upplever programmet över förväntan eller mycket bra. Deras symtom har minskat och de upplever en djupare kontakt med sig själva, sin kropp en ökad livsglädje och hoppfullhet inför framtiden

Bland dessa personer finns de som:

ofta upplever sig avstängde eller dissocierade

har svårt att sätta gränser, säga nej och är "people pleasers"

lider av kronisk värk och spänning

är högpresterande och framgångsrika

är överkänsliga mot sinnesintryck (ljud, ljus, beröring etc)

har mycket oro och ångest

är självkritiska och har svårt att älska och acceptera sig själv

befinner sig i en utmattning eller utmattningsdepression

har "provat allt" men inte hittat något som fungerar över tid

Att prioritera din hälsa och ditt välbefinnande är ett val, kanske det viktigaste valet du kan göra?

Om jag fick en hundralapp varje gång jag fick höra (eller tänkte)  jag har inte tid just nu eller det är lite mycket just nu så skulle jag vara miljonär. Det kommer inte att bli mindre att göra om en månad, inte ens om ett år. Det blir mindre att göra den dagen du börjar att prioritera och göra annorlunda. Mindre att göra är ett aktivt val. Din hjärna och dina invanda strategier försöker hålla dig bekväm i det obekväma. När vi påbörjar en förändring för att möta oss själva och våra stressresponser så tar det mer energi av oss att ändra oss än att stanna kvar på samma plats. Men när vi väl har påbörjat resan mot vårt ökade välbefinnande så tar det mindre energi som helhet än att fortsätta trycka ner våra stressresponser.

 Det finns ingen annan än du själv som kan förändra din situation och en sak är klar. Om du fortsätter att göra samma sak så kommer du få samma resultat. Det finns ingen perfekt tajming. Tiden är bara nu.

Såhär ser fördelningen ut över modulerna

En ny modul släpps varannan vecka för att hjälpa dig att ha rätt tempo och följa med i processen. Du har alltså två veckor på varje modul.

Allt du behöver för att påbörja din resa mot mer närvaro och vitalitet

8 veckor fördelat på 4 moduler

Varje modul innehåller föreläsningar, verktyg, övningar och motivation. Att modulerna sträcker sig över två veckor ger dig gott om tid att öva och vara med materialet så att du inte upplever ytterligare stress eller prestation. Det inspelade materialet är mellan 30-60 minuter per modul.

5 livesessioner a 60 min 

Under livesessionerna har du har möjlighet att ställa dina individuella frågor, delta i gruppdiskussioner och få ytterligare vägledning. Vi läker tillsammans och det finns en kraft i gemenskap och att dela erfarenheter med andra som är i samma situation. Livessessionerna äger rum vid olika dagar/tider för att så många som möjligt ska kunna delta.
Preliminärt schema:
Torsdag 9/5 09:30-11:00 - Magic Mindset Workshop (BONUS)
Måndag 13/5 kl 9:00-10:00 - Programorientering + Välkommen
Torsdag 23/5 kl 12:00-13:00 Livesession Modul 1  
Onsdag 5/6 kl 08:30-09:30 Livesession Modul 2  
Tisdag 19/6 18:00-19:00 Livesession Modul 3  
Live Sensing yoga med Johanna (BONUS)  (datum+tid ej satt)
Torsdag 5/7 kl 8:30 -9:30 Livesession Modul 4  
Måndag 8/7 kl 18:00-19:30 Avslutningsceremoni

Stöd och support

Du får personligt stöd från mig genom hela processen. Jag kommer att finnas där för dig under livesessionerna, besvara dina frågor och ge dig individuell vägledning. Dessutom kan du när som helst ställa frågor och få kontinuerligt stöd i vårt privata community på kursplattform. Detta är en plats där du kan dela dina framsteg, få stöd och känna dig del av en gemenskap som förstår precis vad du går igenom.

Tillgång till materialet i minst 1 år

Du kommer åt materialet genom ditt personliga inlogg på min kursplattform som du kommer åt både genom webbläsare och app. Du har tillgång till kursmaterialet i minst ett år så att du kan gå tillbaka till verktygen och övningarna närhelst du behöver. Läkning och förändring är en kontinuerlig process, och för mig är det viktigt att du har verktygen och resurserna för att fortsätta din personliga läkeresa långt efter att kursen har avslutats.

Återbetalning

Att du är nöjd med dina kurser, program, produkter och tjänster är av största vikt för oss. Men på grund av den omfattande tid, ansträngning, förberedelse och omsorg som läggs ned på att skapa och tillhandahålla programmaterialet har vi en policy utan återbetalning. Tänk därför noga igenom ditt köp innan du investerar i kursen. Genom att köpa kursen godkänner du att inga som helst återköp är möjliga.

Användarvillkor - Genom att köpa kursen samtycker du till och godkänner våra användarvillkor.

Sanningen är den att du kan välja det liv som du vill leva

Det som hindrar dig ifrån att ta steg mot den där drömmen är dina begränsade tankar, föreställningar och invanda strategier & beteenden som försöker hålla dig till det som är känt. För det som är känt är tryggt och bekvämt. Vi stannar hellre i något som är uppenbart dåligt för oss med rädslan för det som är okänt. Och ibland kan det trygga hålla oss fast och hindra vår utveckling.

Det är upp till dig att göra verklighet av dina drömmar och din längtan.
Jag säger inte att det är enkelt men det är inte heller svårt. Med rätt stöd, att du ger dig själv tillåtelse att prioritera dig själv & din läkning och ger det tid så kommer SSRJ Metoden att ta dig dit.

Vad säger tidigare deltagare?

Livet är inte en serie av problem som ska lösas
eller ett resultat som ska produceras.

Livet är din verklighet, till för att upplevas.

Jag har inte råd

Eller undrar du bara om det är värt investeringen?

Låt mig säga såhär. Investeringen i dig själv och indirekt din familj är den investering som kommer att ge dig den största återbetalningen.
Hur mycket är din hälsa och och din familjs välmående och glädje värt?
Hur mycket är det värt att kunna vakna utvilad på morgonen utan nedstämdhet, oro och ångest?
Hur mycket är det värt att börja bearbeta ditt förflutna så det inte formar din framtid?
Det går inte att sätta ett pris på.

Vi kvinnor är så ofantligt bra på att prioritera andra före oss själva och våra behov
Ge dig själv tillåtelse att prioritera dig själv först för en gång skull. Investeringen i programmet är så mycket mer än en investering i ditt eget välmående. Att arbeta med dig själv på denna djupa nivå kommer att ge effekter på hela din familj och alla dina relationer. På hur du ser dig själv och världen. Det är den typen av investeringar som ger mest tillbaka. Investeringen kommer att ge tillbaka i form av frid, hälsa och glädje. Transformeringen du kommer att genomgå, kunskapen och verktygen som du kommer att få varar hela livet.

Magiska bonusar som ytterligare stöd på din resa

Magic Mindset Workshop

Under workshopen kommer vi att arbeta med förkroppsligat MINDSET och tillsammans med mig får du skapa en struktur och planering för våra veckor. Förutom detta kommer vi att lära oss en fantastisk somatisk övning vi kan använda när de där strategierna av undvikande smyger sig på. Denna kan du ta med dig in i alla delar av livet.

Somatic Stress Release Paket

För att ge ytterligare support och stöttning under programmets gång kommer du också att få ta del av tre kraftfulla klasser (70-90 min) som reglerar nervsystemet och tryggt börjar röra stagnerad överlevnadsenergi (fight/flight/freeze) så att du kan börja släppa på symtom som ångest, oro, värk, stress och utbrändhet

Somatic Stress Release paket x3

Ta del av 3 guidade längre Somatic Stress Release klasser (mellan 70-90 min) som hjälper dig att skapa trygghet i kroppen, att komma ner i avslappning och vila och ökar din containment så att du har verktyg att börja möta och processa dina känslor .

Föreläsning Neuroinflammation

Vi gästas av Marie Petersson som är specialistläkare i internmedicin och funktionsmedicin. Under 60 minuter kommer Marie föreläsa om denna vanliga anledning till hjärndimma och hjärntrötthet som ofta missas inom vården. Du får lära dig hur symtomen ser ut, de vanligaste orsakerna och vad DU själv kan göra för att läka. Hint: Nervsystemsreglering är en stor del av det.  

Släpp spänning och värk i nacken

Ta del av denna somatiska klass för att minska på spänning och värk i nacke, axlar och huvud. Vi använder stöttning och rörelse för att hjälpa kroppen att nysta upp låsningar och blockeringar. Du får tillgång till klassen direkt efter anmälan.

Sensing Yoga - 2 klasser 

Sensing är en terapeutisk yogaform som hjälper kroppen att släppa på spänning och låsningar. Slaggprodukter och gifter som lagrats i bindväven får hjälp att komma loss och ut ur kroppen. Du får tillgång till den förberedande klassen direkt efter anmälan.

Det här programmet är inte för alla

För mig är det oerhört viktigt att ge stort värde och hög kvalitet. Jag vill att du ska uppelva de resultat och den förändring som du längtar efter.

Du kommer inte dra fullständig fördel av programmet om:

Att köpa programmet utan att genomföra det eller genomföra det halvhjärtat kommer inte att ge dig det resultat du önskar. Under de 8 veckor som programmet pågår behöver du träna dig i att prioritera dig själv, din hälsa och ditt välmående. Du behöver aktivt delta i programmet och göra övningarna. Gärna en stund varje dag.

Du söker efter en snabb lösning på ett djup problem. Även om teknikerna är väldigt effektiva och kan ge direkt lindring av dina symtom och till och med snabba resultat så är det över tid som det stora skiftet sker. Det tar tid att komma in i ett nytt sätt att förhålla sig till sig själv och livet, tid att reglera ett obalanserat nervsystem och detta är kunskapen och verktygen du behöver för att ändra ditt sätt att förhålla dig till stress över tid.

Du är inte beredd att ta eget ansvar över dig själv och ditt välmående. Du väntar på att någon annan ska rädda dig eller fixa dig. Vi har alla olika förutsättningar och bakgrund. Vissa av oss är mer priviligierade än andra. Att lägga ansvaret på ditt mående på något eller någon utanför dig själv gör dig maktlös och kommer inte ta dig framåt på i din process. Du behöver acceptera din situation och de förutsättningar som är unika för just dig. Att sörja och möta din reaktion på det är en del av läkeprocessen.

Investering

Mest populär

Betala direkt

9995 SEK

KÖP

AVBETALNING

4 payments of

2199 SEK

per month

KÖP

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Jag har i dagsläget inget direkt samarbete med Trygghetsrådet men det är tidigare deltagare som har fått programmet helt finansierat av Trygghetsrådet. Prata med din kontaktperson och jag tillhandahåller det underlag som du efterfrågar i din ansökan hos dem.

Det är många som använder sitt friskvårdsbidrag när de köper enskilda sessioner eller kurser hos mig. Programmet räknas till Stresshantering som är avdragsgillt. Det brukar gå till så att man får lägga ut själv först och får ersättning av företaget när du lämnar in kvittot för kursen. Du kan alltid fråga din arbetsgivare om du är osäker. Men arbetsgivaren ska följa de lagar och regler som finns. Länk till skatteverkets hemsida om godkända friskvårdsbidrag

Jag rekommenderar de allra flesta att starta med programmet. I dagsläget tar jag inte emot några enskilda klienter som inte lagt grunden genom programmet först. Det du får ut av programmet behöver du troligtvis ganska många privata sessioner för att uppnå. Förutom övningar och verktyg får du dessutom undervisning och förståelse för vad som sker i din kropp och med ditt nervsystem under kronisks stress och trauma. Du får lära dig olika förklaringsmodeller och får en bred och viktig förståelse för varför vi gör olika övningar och syftet med dem. I enskild terapi kan vi arbeta djupare med detaljer och blockeringar men för att kunna göra den typen av finlirsarbete behöver vi först ha etablerat den trygghet och kontakt som SSRJ Metoden ger dig. Jag rekommenderar de allra flesta att börja med programmet och senare gå vidare med enskilda sessioner om de fortfarande känner ett behov av det. När grunden är lagd får vi mycket snabbare och kraftfulla resultat senare i enskild terapi. Det fina med gruppterapi är att vi också kommer i kontakt med andra typer av triggers och kan få en direkt känsla av läkning i speglingen och bevittnandet av andras läkning vilket i sig är oerhört kraftfullt.

Materialet är enkelt och lättförståeligt så det passar oavsett av du har provat någon typ av Mind/Body terapi tidigare eller ej. Om du är "helt ny till det här" så är detta ett perfekt och tryggt program att starta med. 

Att du är utmattad, lider av kronisk stress, depression eller liknande är inget du behöver för att du ska ha glädje av programmet. I programmet så arbetar vi precis med sådant här. Att skapa trygghet i kroppen för att du ska kunna stanna i dig själv i mötet med andra. Att du ska hitta dina värderingar och våga stå tryggt i dem. Du stärker din självkänsla och minskar din oro. Att uppleva en större känsla av vad som är rätt och viktigt för mig och bry dig mindre om vad du "borde" eller vad andra tycker.

Att du är utmattad, lider av kronisk stress, depression eller liknande är inget du behöver för att du ska ha glädje av programmet. Vi har flera tidigare deltagare som varit med om olyckor eller skador som skapat ett tryck på och en stress i nervsystemet. I programmet arbetar vi med olika tekniker för att komma tillbaka i djupare kontakt med kroppen och balansera/ta ner aktivering och tina upp ifrån frysrespons. Att skapa en känsla av lugn och ro i kroppen och systemet.

Ja! Programmet är uppbyggt på ett sådant sätt att delta live inte är avgörande för om du kan tillgodogöra dig programmet eller ej. Att delta live ger som i alla sammanhang en djupare upplevelse av kontakt med mig, dina vänner i programmet och tro på processen. Det händer något med oss när vi kommer samman och arbetar mot ett gemensamt mål. Såklart rekommenderar jag att prioritera att delta live för att känna stöttningen och supporten i gruppen och allt annat fint som det ger. Kanske kan du ta lite flex eller lägga om din arbetstid om det krockar med livesessionerna. Men resultatet är inte avhängt på ditt deltagande live eller ej. 

Det inspelade materialet är mellan 30 min - 1 h och livesessionen som hålls varannan vecka är 1 h. Du behöver göra lite utrymme för att göra övningar. Det är fint om du kan skapa lite utrymme en stund varje dag/ett par dagar i veckan som bara är din tid när du fokuserar på din läkning och återhämtning oavsett om det är 5 minuter eller 1 h. Allt du gör för dig själv räknas! Programmet är upplagt på ett sätt så du börjar skifta ditt sätt att se på och uppleva din stress/utmattning utan att addera ytterligare stress. Vi lär oss verktyg och sätt att möta oss själva och vår stress som är applicerbara i ditt vardagsliv så det handlar mer om att skifta vårt sätt att leva utan att addera ytterligare att göra saker. 

Vad som kommer att ske är en stegvis förbättring i ditt välmående under resans gång. Vissa övningar kommer att ge en direkt effekt på ditt nervsystemet samtidig som vi också bygger motståndskraft och trygghet i kroppen över tid. Detta är ett långsiktigt arbete och ingen quick fix. Hur snart du märker resultat beror på många olika faktorer däribland hur dedikerad du är processen om din tillit till den, hur dysreglerat ditt nervsystem är, om du befinner dig  i freeze liknande tillstånd eller hyperaktivering. När vi befinner oss på platser av frys och kollaps tar det längre tid för systemet att tina (vilket vi vill).

När du så småningom har kommit ur ditt överlevnadsläge i nervsystemet, skapat trygghet och motståndskraft och börjar släppa den där stagnerade överlevnadsenergin så kommer en återhämtande sömn, en värkfri kropp och en lindrigt rus av glädje och hopp allt mer genomsyra din vardag. Många som deltagit i programmet tidigare har provat det mesta utan att få hållbara resultat men efter programmet står de stadigt i en självklart övertygelse om att det är fullkomligt möjligt att bli fri ifrån symtom och bryta de negativa stresscyklerna en gång för alla. 

Du måste ingenting, det är det som är det fina med det här programmet, men en ny modul släpps varannan vecka och det finns en väl genomtänkt process bakom upplägget av modulerna så jag rekommenderar dig att följa stegen om du kan. Du kan spendera så mycket tid som du vill med en övning och låta bli om någon övning inte känns rätt för dig. Lyssna på din kropp. Om du vet att du har lätt till att prokrastinera och skjuta upp saker så kan det vara ett sätt att försöka arbeta lite med den energin genom att faktisk hålla dig till den organiska processen. 

Många som deltar i SSRJ upplever att de är avstänga och har lite eller ingen kontakt med kroppen eller sina känslor. Du är inte ensam om detta. Processen är trygg och säker och vi bygger sakta mot att uppleva en större känsla av närvaro och kontakt. Om du upplever dig avstängd och har svårt att få kontakt med dina känslor och din kropp så är det än viktigare att du tillåter processen att få ta den tid som den behöver och sakta bygger motståndskraft och trygghet innan du närmar dig kroppen. 

Det finns en väl genomtänkt process i kursen som bygger på stegen för den stress- och traumaterapi som jag erbjuder mina enskilda klienter. Du kan känna dig trygg med processen. Självklart ska du lyssna in och ta ansvar för vad som känns rätt för dig. Det är aldrig lönsamt att bli överväldigad. Och det fina när vi arbetar med kroppen är att vi inte behöver tvinga fram något. Det som är redo att avslöjas eller hända kommer att göra det när det känner sig tillräckligt tryggt. Flera av de tidigare deltagarna har haft CPTSD och PTSD.

Du får personligt stöd från mig genom hela processen. Jag kommer att finnas där för dig under livesessionerna, besvara dina frågor och ge dig individuell vägledning. Dessutom kan du när som helst ställa frågor och få kontinuerligt stöd i vårt privata community på kursplattform. Detta är en plats där du kan dela dina framsteg, få stöd och känna dig del av en gemenskap som förstår precis vad du går igenom.

Du har tillgång till kursmaterialet i ett helt år så att du kan gå tillbaka till verktygen och övningarna närhelst du behöver. Läkning och förändring är en kontinuerlig process, och för mig är det viktigt att du har tillgång till verktygen och resurserna för att fortsätta din personliga läkeresa långt efter att kursen har avslutats.

Slutligen

Även om du har testat olika metoder, träffa flera experter och gjort det mesta för att läka och återhämta dig så vill jag ge dig hopp. Det är möjligt att bli fri från dina symtom och leva ditt liv utan begränsningar. I det här programmet kommer jag att vägleda dig i hur du ska göra. Jag kommer att ge dig alla de verktyg du behöver - så att du kan hjälpa dig själv och fortsätta att enbart välja det som är gott nog för dig långt efter att programmet är slut. Om både jag och mina klienter har kunnat återhämta oss från stress, utmattning och trauman och medvetet skapat de liv som vi vill leva så är jag övertygad om att du också kan göra det! Vi gör det tillsammans!

Varmt Välkommen/ Amanda

Jag älskade de övningar som du presenterade, där jag fick komma ner och läka genom min kropp. Inte genom att tänka mig till en "lösning" som jag alltid annars gör. I min kropp lagras energi, trauman, känslor - och det är genom att gå genom kroppen som jag läker dessa. Det har jag inte förstått förut - hur mycket yoga och meditation jag än gjort. Jag har alltid försökt intellektualisera det jag känner och hur jag ska gå framåt. Det här är början på ett närmare relation med min kropp, lära mig att lyssna in och ge den (mig) vad den behöver. Det var ett sjukt professionellt program med väldigt tydliga övningar och föreläsningar. Amanda gör det på ett så vaaarmt sätt som känns så himla naturligt, inbjudande, välkomnande, motiverande. Det har fått mig att lägga mer fokus på min läkning och vägen framåt än på det jag kämpar med just nu varenda dag. Vilket känns väldigt läkande <3

Therese Colliander